Puheita ja kirjoituksia

Konstnärens skydd

Borgåbladet 17.1.2014 17.1.2014

Är konstnären arbetstagare eller företagare? Frågan är knepig, eftersom konstnären ofta inte är någondera.

Konstnären är inte företagare. Inkomsterna kommer, förutom från konsten, från till exempel undervisning eller andra sysselsättningar. Inkomsterna är dessutom ofta låga och räcker sällan till att betala företagarpension. Konstnärerna är inte ensamma i sin speciella roll. Exempelvis för jordbrukare har det skapats en egen pensionsförsäkring och idrottare har sina egna arbetspensionslagar.

År 2009 överlämnade jag själv en utredning gällande konstnärernas utkomster till undervisnings- och kulturministeriet. Jag föreslog då att det skulle skapas en ny grupp i arbetslagstiftningen: självsysselsatta. Andra regler skulle gälla dem. En annan möjlighet skulle ha varit att utvidga jordbrukarnas LFÖPL-pensionsförsäkring till att omfatta också konstnärerna.
Ingetdera av förslagen fördes vidare. Då jag var arbetsminister, utvidgades faktiskt LFÖPL-pensionsförsäkringen att gälla även vetenskapernas och konstens stipendiemottagare. Lösningen skulle alltså inte ha varit avvikande. Det skulle vara naturligt om också annat konstnärligt arbete skulle flyttas till LFÖPL:s domän.

Den nya arbetsgruppen för inte dessa tankar vidare. Tvärtom definieras fritt konstnärligt arbete som avlönat arbete och att den som beställt ett arbete blir arbetsgivare. Detta leder till att uppdragsgivarens ställning blir komplicerad. Till följd av detta kan beställningarna minska och utkomsterna bli ännu mindre.

Hindren för att hitta en lösning verkar vara någon slags rädsla för att konstnärerna skulle bli gynnade. Konst ses antingen som en hobby för de välbeställda eller som de ansvarslösa bohemernas val av livsstil.

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp medger att lantbruksföretagare behandlas annorlunda. Trots det vill man inte lösa problemet för att undvika en bild av att konstnärer skulle gynnas. Dock passar det nog att orda om konstens vikt och kreativitet. En kreativ ekonomi uppstår dock inte utan kreativa konstnärer.

Tarja Cronberg
Ledamot av Europaparlamentet (de Gröna)

» Takaisin

» Sivun alkuun