Puheita ja kirjoituksia

Sote vai ei? On aika vaihtaa kysymykset

Karjalainen 17.5.2013

Sote-peliä on pelattu pitkään. On tehty huteja, otettu aikalisiä, vaihdettu pelinrakentajia. Maalia odotellaan, pelikielto häämöttää. Prosessi kertoo ilmeisen vaikeasta asiasta, mutta myös tilanteesta, jossa politiikka poteroituu ja ajaa ohi perimmäisen tarkoituksensa – yhteisten asioiden hoitamisen ja ihmisten arjen sujuvoittamisen. Nyt on hallinnon palikoita järjestellessä asiakas jäänyt jalkoihin. Puhe tulisi vaihteeksi siirtää inhimilliseen ja löytää sieltä kokonaan uudet kysymykset.

Nykyistä sote-uudistusta on ohjannut ja ohjaa ajatus kunta-uudistuksesta. Lähipalvelut halutaan edelleen turvata. Ne kyettäisiin mielestäni parhaiten takaamaan jo aikanaan esitetyn kaksitasoisen maakunta-lähikuntamallin avulla. Asun itse absoluuttisella haja-asutusalueella Höytiäisen saaressa ja sieltä katsottuna niin kuntauudistus kuin sote-uudistuskin ovat varsin kaukana asiakasnäkökulmasta. Miten Joensuun vahva peruskunta tms. suurempi yksikkö voisi taata minulle perustuslain edellyttämät yhdenvertaiset lähipalvelut? Kotikuntani Polvijärven päättäjät sentään tuntevat olosuhteet.

Koko sote-uudistuksen perusolettamus on, että Suomi ei tulevaisuudessa selviä sosiaali- ja terveysmenoista. Menojen oletetaan kasvavan, kun väestö ikääntyy ja palvelutarpeet lisääntyvät. Siksikin tilanne vaatii hallinnollisen ja rakenteellisen uudistuksen.

Mutta onko lähtökohtana pidetty perusolettamus väistämätön? Se, että menot räjähtävät käsiin. Jo nyt on valtionneuvosto todennut, että menot eivät kasvakaan oletetusti. Uusi sukupolvi on ikääntyessäänkin terveempi kuin sodanjälkeinen. Raskasta ruumiillista työtä tehdään vähemmän, olosuhteet ovat paremmat ja ennaltaehkäisyyn kiinnitetään huomiota. Myös ihmisten odotukset palveluille ovat muuttuneet.

Oikeat kysymykset kohdistuvat ihmisten arkeen: miten me oikeasti voimme? Mitä meille on hyvä elämä ja miten sitä haluamme lähestyä? Missä ja miten haluamme asua työikäisinä, entä eläkkeellä? Ehkä sote-palvelujen tarve ei kasvakaan oletetusti. Ehkä tarvittavien palvelujen painopiste on eri kuin on ajateltu. Mitkä muut palvelut vähentäisivät sote-palveluiden kysyntää?

Näiden kysymysten äärellä tärkeä ja väistämätön muuttuu: kuntauudistuksen tarpeen ohittavat asuntopoliittiset uudistukset, työterveyshuollon kaltaisen palvelun tarve koskee myös työtöntä työnhakijaa.

» Takaisin

» Sivun alkuun