Tiedotteet

Ydinaseista luopuneet valtiot avainasemassa ydinaseiden leviämistä ehkäistäessä 18.10.2013

MEP Tarja Cronberg
Suomen Rauhanliiton puheenjohtaja:

Ydinaseista luopuneet valtiot ovat avainasemassa ydinaseiden leviämistä ehkäistäessä

'Iranin ja kuuden maan neuvottelut Genevessä Iranin ydinohjelmasta ovat edistyneet. On tärkeätä vetää johtopäätöksiä meneillään olevasta prosessista. Iranin neuvottelut tulevat toimimaan ennakkotapauksena niille maille jotka tulevaisuudessa haluavat kehittää ydinaseen ydinvoiman kautta, esimerkkinä vaikka Saudi Arabia. Ydinvoiman käyttö lisääntyy ja samalla riski ydinaseiden leviämisestä', toteaa europarlamentaarikko Tarja Cronberg.

Cronberg puhui tänään Helsingissä kansainvälisessä kongressissa Nuclear Exits.

Cronberg painotti että ydinsulkusopimusta on uudistettava jotta ydinasemaat saataisiin vähentämään ydinaseitaan. On tärkeätä muuttaa sekä neuvottelujen muotoa että saada ydinaseohjelmista luopuneet maat mukaan neuvotteluihin.

'Brasilian ja Turkin neuvottelut Iranin kanssa saivat aikaan sopimuksen jossa ydinasevaltiot eivät onnistuneet, mutta jota kuitenkaan ei huomioitu. Myös EU:n kokemuksia onnistuneesta sovittelusta Iranin neuvottelujen yhteydessä tulisi vastaisuudessa hyödyntää', Tarja Cronberg painottaa.

'Tulevaisuudessa YK:n turvallisuusneuvoston tuleekin valtuuttaa ydinaseista luopuneita valtioita neuvottelemaan Iranin kaltaisten valtioiden kanssa. Jos neuvotteluja käyvät valtiot joilla jatkossakin tulee olemaan ydinaseita, kohdemaat kokevat tilanteen epäoikeudenmukaisena', hän toteaa.

Nuclear Exits : http://www.rauhanliitto.fi/tiedotus/tiedotteet/international-congress-nuclear-exits

Tarja Cronberg on EU-parlamentin Iran-valtuuskunnan puheenjohtaja sekä ulkoasian- ja turvallisuus- ja puolustusvaliokunnan jäsen.

» Takaisin

» Sivun alkuun