Tiedotteet

Cronberg: Nuorten työllisyys Suomen ja EU:n avainkysymys 8.4.2013

Euroopan parlamentin jäsen Tarja Cronberg puhuu tänään Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan Nuorisotalkoot-tilaisuudessa Kouvolassa. Cronberg painottaa nuorten kärsineen EU:n talouskriisistä eniten. Ratkaisua tilanteeseen haetaan muun muassa pohjoismaisista nuorisotakuumalleista. EU on hiljattain hyväksynyt oman suosituksensa nuorisotakuista EU-maille.

- Nuoret ovat kärsineet talouskriisistä eniten. Espanjassa ja Kreikassa useampi kuin joka toinen työmarkkinoilla oleva nuori on toimettomana. EU:n nuorisotyöttömyys on kaksinkertainen yleiseen työttömyystasoon verrattuna. Kolmasosa työttömistä nuorista on ollut vailla työtä yli vuoden. Syrjäytymisvaara on ilmeinen, sanoo Cronberg.

- Vaikka Suomi on ollut esimerkkinä EU:n takuulle, ei Suomen tilanne ole erityisen hyvä. Uusi nuorisotakuu on tullut voimaan vuoden alussa ja sen tavoitteisiin on vielä matkaa. Suomen nuorisotyöttömyys on 21 prosenttia. Se on peräti kolminkertainen yleiseen työttömyyteen verrattuna, kommentoi Cronberg.

Cronbergin mukaan nuorisotakuuta aiotaan EU:ssa tehostaa lisäämällä nuorten liikkuvuutta, opiskelijavaihtoa sekä harjoitteluohjelmia muissa EU-maissa. Hänen mukaansa myös Suomi voi hyötyä tänne tulevista EU-nuorista ja EU:n nuoriso-ohjelmista.

- Nuorten mukana tulee uusia ideoita, kokemusta ja parhaimmillaan näin syntyy myös uudenlaista yritystoimintaa ja innovaatioita, jopa työpaikkoja. Toisaalta saamme tarvitsemaamme työvoimaa esimerkiksi terveydenhoitoalalle. Suomalaisnuorten työllistymistä taas edistävät lisääntyneet mahdollisuudet hankkia kansainvälistä kokemusta, jota myös työnantajat rankkaavat korkealle, kertoo Cronberg.

- Nuorisotakuu voi auttaa tilannetta, mutta vain jos se otetaan jäsenmaissa tosissaan. Kyse ei ole jäsenmaita sitovasta päätöksestä, kertoo Cronberg.

EU:n nuorisotakuun mukaan jäsenmaiden pitäisi varmistaa, että alle 25-vuotiaat nuoret saavat työtä, opiskelu- tai harjoittelupaikan neljän kuukauden sisällä. Suomessa nuorisotakuu koskee alle 30-vuotiaita ja määräaika on kolme kuukautta.

- Työpaikkoja ei synny ilman työnantajia. Suomessa heillä on mahdollisuus saada palkkatukea työttömän nuoren työllistämiseen. Tätä mahdollisuutta yritysten pitäisi ymmärtää käyttää täysimittaisesti hyväkseen.Yritysten kannattaa myös varautua tulevaisuuteen rekrytoimalla nuoria nyt. Kilpailu työvoimasta tulee kiristymään, lähettää Cronberg viestin paikallisille yrityksille.


» Takaisin

» Sivun alkuun