Tiedotteet

Takapakkia maatalouden uudistamisessa 13.3.2013

Vihreät Euroopan parlamentin jäsenet Satu Hassi ja Tarja Cronberg ovat pettyneitä siihen, että parlamentti tänään suurelta osin vesitti ehdotukset maatalouden viherryttämisestä. Hassin ja Cronbergin mukaan parlamentin kanta on selkeästi huonompi kuin komission esitys.

- On todella valitettavaa, että parlamentti jätti käyttämättä tilaisuuden päivittää Euroopan maatalouden tälle vuosisadalle. Maataloustukiin käytetyllä valtavalla rahalla pitäisi edesauttaa ilmastonsuojelua ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtimista, totesivat Hassi ja Cronberg.

- Onneksi parlamentin täysistunto ei tukenut aivan kaikkia maatalousvaliokunnan ehdottamia heikennyksiä siihen, mitä EU-lakeja viljelijöiden tulee noudattaa. Osa maaperän suojeluun, torjunta-aineiden rajoituksiin sekä hormonien käyttöön liittyvistä vaatimuksista palautettiin, vaikka maatalousvaliokunta ehdotti niiden poistamista, selvitti Hassi.

- Vaikka parlamentti ei jättänytkään maatalouden viherryttämistä yhtä paljon vapaaehtoisuuden varaan kuin maatalousvaliokunta, se maksaisi silti ympäristövaatimuksia rikkoville tiloille 70 prosenttia tuista. Onneksi parlamentin enemmistö sentään tuki avoimuutta, toisin kuin maatalousvaliokunnan enemmistö, joka olisi salannut maksettujen tukien määrän, totesi Cronberg.

- Suomalaisille tämä on huono uutinen etenkin Itämeren suojelun kannalta. Maatalous on Itämeren suurin saastuttaja. Jos tiloja olisi vaadittu noudattamaan EU:n vesiensuojelulainsäädäntöä, kuten vesipuitedirektiiviä, maatalous ei voisi jatkaa sinilevän ruokkimista entiseen malliin, sanovat Hassi ja Cronberg.

Parlamentti ei halunnut myöskään parantaa maataloustukijärjestelmän oikeudenmukaisuutta. Kehitysmaiden maataloutta haittaavia vientitukia jatketaan. Myös tilaa kohti maksettavan maataloustuen katto asetettiin korkealle, 300 000 euroon vuodessa tilaa kohti. Vihreiden ehdottama 100 000 euron enimmäismäärä kaatui. Sosialidemokraattien ehdottama 200 000 euron katto hävisi kahdella äänellä.

Kolmikantaneuvottelut jäsenmaiden ja komission kanssa maatalouspolitiikan uudistamisesta on määrä aloittaa huhtikuussa.

» Takaisin

» Sivun alkuun