Tiedotteet

Kirjallinen kannanotto ydinaseiden poistamisesta 10.9.2012

10.9.2012 0026/2012

KIRJALLINEN KANNANOTTO

työjärjestyksen 123 artiklan mukaisesti
maailman ydinaseiden asteittaiseen ja todennettavaan poistamiseen tähtäävän maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman kannattamiseen

Jaros?aw Wa??sa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Edvard Kožušník

Raukeamispäivä: 13.12.2012


0026/2012
Kirjallinen kannanotto maailman ydinaseiden asteittaiseen ja todennettavaan poistamiseen tähtäävän maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman kannattamiseen
Euroopan parlamentti, joka
– ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A. toteaa, että ydinaseista aiheutuu kohtuuttomia kuluja ja turvallisuusriskejä, kuten ydinaseiden leviäminen ja ydinaseterrorismi;

B. toteaa, että maailman ydinaseiden poistamiseen tähtäävä toimintasuunnitelma olisi kattava toimintakehys kaikkien maailman ydinaseiden asteittaiseksi ja todennettavaksi poistamiseksi vuoteen 2030 mennessä ja sillä on takanaan merkittävä julkinen ja poliittinen tuki;

C. toteaa, että seuraava askel suunnitelman toteuttamisessa on vähentää sekä Yhdysvaltojen että Venäjän aseistusta 1 000:een ydinaseeseen maata kohden, poistaa niiden taktiset ydinaseet Euroopan mantereelta ja luoda siten suotuisat olosuhteet monenvälisille ydinaseneuvotteluille koskien ydinaseiden asteittaista maailmanlaajuista poistamista ja sen todentamista ja täytäntöönpanon valvontaa sekä ydinpolttoainekierron tehostettua valvontaa;

1. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan maailman ydinaseiden poistamiseen tähtäävää toimintasuunnitelmaa ja ryhtymään toimiin sen edistämiseksi;

2. kannustaa Yhdysvaltojen ja Venäjän hallituksia vähentämään aseistustaan 1 000:een ydinaseeseen maata kohden ja poistamaan taktiset ydinaseensa Euroopan mantereelta;

3. kehottaa kaikkia ydinasevaltioita osallistumaan monenvälisiin neuvotteluihin koskien maailman ydinaseiden asteittaista ja todennettavaa poistamista sekä perusteelliset ja rajoittamattomat tarkastukset mahdollistavan tarkastusjärjestelmän perustamista;

4. kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdysvaltojen, Venäjän ja muiden ydinasevaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

» Takaisin

» Sivun alkuun