Tiedotteet

Cronberg: "EU voisi pelastaa neuvottelut Iranin kanssa lykkäämällä pakotteita" 8.6.2012

Toivo sovusta neuvottelevien maiden ja Iranin välillä on hiipumassa ennen Moskovassa 18.-19.6. pidettäviä neuvotteluita Iranin ydinohjemasta. Euroopan parlamentin Iran-valtuuskunnan puheenjohtaja Tarja Cronbergin mukaan osapuolten välinen yhteisymmärrys on heikentynyt Bagdadin jälkeen. Cronberg ehdottaa, että EU lykkää Iraniin kohdistettujen pakotteiden voimaantuloa, jotta voidaan turvata neuvottelujen jatko ja välttää aseellinen isku.

- Jotta vältetään pahin uhkakuva ja rakennetaan luottamusta osapuolten välillä, EU:n pitäisi siirtää öljy- ja polttoainekuljetuksiin kohdistuvien pakotteiden voimaantuloa kuudella kuukaudella. Nyt nämä pakotteet ovat tulossa voimaan jo heinäkuun alusta, Cronberg sanoo.

- On olennaista, että Moskovassa saadaan aikaan konkreettisia tuloksia, muuten tilanteeseen puututaan ehkä aseellisesti. Tällä olisi arvaamattomia seurauksia koko alueelle ja maailman taloudelle. Todennäköistä silloin olisi, että Iranin johto syyttäisi länttä neuvottelujen katkeamisesta ja panostaisi lisää maan ydinohjelmaan. Myös Yhdysvallat voisi joutua mukaan konfliktiin, mistä sen puolustusvoimat jo esittävät arvostelua. Loppujen lopuksi voisimme joutua tekemisiin ydinasevalta Iranin kanssa, eli tilanteeseen jota nimenomaan haluamme välttää, pelkää Cronberg.

- EU:lla on pakotteiden suhteen joustavammat käytännöt kuin Yhdysvaltojen kongressilla, jossa kaikki muutokset käsitellään uusina lakiesityksinä. Pelkkä pakotteiden lykkääminen ei olisi myöskään tulkittavissa heikkouden merkiksi, vaan pikemminkin eleenä luottamuksen rakentamiseksi. Kuuden kuukauden lisäaika loisi mahdollisuuden jatkaa neuvotteluja Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeiseen aikaan ja mahdollistaisi IAEA:n kehittää tarkistusmenettelyjä. Tällä eleellä EU voisi merkittävästi muuttaa neuvottelujen kulkua, arvioi Cronberg.


Taustatietoa

Bagdadin neuvotteluihin tultaessa iranilaisilla oli käsitys, että sopimukseen päästäisiin asteittaisen etenemisen (step by step) mallilla. Iran luopuisi erittäin kiistanalaisesta uraanin rikastamisesta 20 prosenttiin saakka, kuten neuvottelujen muut osapuolet ovat vaatineet. Maa myös rajoittasi rikastamisen 3-5 prosenttiin, joka on selkeästi uraanin rauhanomaisen käytön rikastamistaso ja myös Iranin oikeus ydinsulkusopimuksen mukaan. Ydinsulkusopimus rajoittaa vain sotilaallista käyttöä ja ydinaseisiin liittyvän teknologian leviämistä, mutta mahdollistaa ydinteknologian rauhanomaisen leviämisen. Iranin ydinohjelma on herättänyt epäilyksiä, että maa ohjelmalla olisi myös sotilaallinen ulottuvuus.

Kuuden maan neuvottelijat (P5+1) tulivat Bagdadiin tavoitteenaan löytää sopu 20 prosentin rikastamisessa. Iranin ei neuvottelijoiden tulisi saada rikastaa uraania ollenkaan. Tätä näkemystä iranilaisten on tunnetusti ollut vaikea hyväksyä. Nollatason lisäksi Irania vaadittiin siirtämään maasta 20 prosenttiin rikastettu uraani sekä sulkemaan Fordowin ydinlaitos. Myönnytyksenä Iran olisi saanut teknistä apua ja taloudellisia kannustimia. Iranin päätavoite eli pakotteiden helpottaminen ei ollut neuvottelupöydällä.

» Takaisin

» Sivun alkuun