Tiedotteet

Cronberg ja Hassi: Viivyttely veroyhteistyössä käy kalliiksi 19.4.2012

Euroopan parlamenti otti tänään kantaa yritysverotuksen yhtenäistämiseen EU-maissa. Määräyksillä luotaisiin yhteiset säännöt yritysveron laskemiseksi ja veron tuoton jakamiseksi niiden maiden välillä, joissa yritys toimii. Tämä vähentäisi veronkiertoa. Komissio ja jäsenmaat ovat halunneet jättää osallistumisen jäsenmaiden vapaaehtoisuuden varaan, parlamentti vaatii järjestelmästä pakollista suurille yrityksille. Vihreiden Cronberg ja Hassi pitävät välttämättömänä myös yritysveron vähimmäistasoa, joka ei sisälly komission ehdotukseen.

- Parlamentin kanta oli onneksi tiukempi kuin jäsenmaiden, mutta yhteisen minimiyritysveron käyttöönottoa lykättiin jälleen. Epäreilun verokilpailun annetaan siis valitettavasti jatkua komission, jäsenmaiden ja parlamentin suurempien ryhmien siunauksella. Jäsenmaiden verokilpailu yhteisillä sisämarkkinoilla on hölmöläisten hommaa, joten asiaan palataan varmasti tulevina vuosina, sanoo Cronberg.

- Pakollinen järjestelmä vähentäisi veronkiertoa, joka kasvattaa jäsenmaiden velkataakkaa ja lisää paineita esimerkiksi tuloverotuksen kiristämiseen. Veronkierrosta kertyneet laskut jäävät viime kädessä rehellisten veronmaksajien maksettavaksi. Ihmettelenkin miksi tiukkaa talouskuria ajaneet jäsenmaat lepsuilevat verotusyhteistyön osalta, kun tarve verotulojen kasvattamiselle on kaikille selvä. Toimettumuuden aiheuttamasta laskusta tulee vielä kallis, harmittelee Hassi.

- Nokian verokikkailu on havainnollinen esimerkki siitä, miksi yritysveron laskentatapa pitää yhtenäistää. Vuonna 2007 Nokia maksoi Suomeen veroa 1,3 miljardia. Vuonna 2010 summa oli laskenut lähes tuhannesosaan, 1,6 miljoonaan. Nokia maksoi sinä vuonna Suomeen veroa vähemmän kuin se kuittasi tukia Tekesiltä, kertoo Hassi.

- Kolmessa vuodessa Nokian tosiasiallinen toiminta Suomessa ei ole voinut pudota tuhannesosaan entisestä, tässä hyödynnetään verotuksen eroja eri maissa, arvioi Cronberg.

Direktiivillä yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) otetaan käyttöön yhteiset säännöt Euroopan unionissa toimivia yhtiöitä koskevan veropohjan laskemista varten.  Direktiivi määrittää yhtiön verotettavan tuloksen laskemista ja yhdistetyn verotulon jakamisesta jäsenvaltioille. Kukin jäsenvaltio soveltaisi omaa veroprosenttiaan osuuteensa verotettavasta tulosta.  Komissio ehdottaa yrityksille vapaaehtoinen liittymistä järjestelmään. Parlamentti vaatii suurille yhtiöille pakollista liittymistä viiden vuoden kuluessa. Ehdotukseen sisältyy myös veronkiertoa koskevia sääntöjä. Direktiivi ei määrittäisi edelleenkään yritysverolle vähimmäistasoa.

» Takaisin

» Sivun alkuun