Tiedotteet

Työelämään tarvitaan lisää joustoa 22.9.2011


Entinen työministeri, europarlamentaarikko Tarja Cronberg ravistaisi työelämän rakenteita ja lisäisi työkykyä joustoilla.

Yhä useampi kolmekymppinen jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Suomi johtaa työpaikkakisaamistilastoja Euroopassa. Työhyvinvoinnin on katsottu koostuvan hyvistä esimiehistä ja hyvistä työntekijöistä. Tarja Cronberg vaati työelämän rakenteiden uudistamista puhuessaan tänään Työsuojelupäivillä Oulussa.

”Työelämän rakenteet eivät tuo luottamusta, turvallisuutta eivätkä joustoja. Kaikki häviävät. Tarvitaan rakenteellisia muutoksia, jotta hyvinvointi paranee”, toteaa Tarja Cronberg, europarlamentaarikko ja entinen työministeri.

Cronberg haluaa helpottaa työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyä ja ennen kaikkea turvallista paluuta takaisin työelämään.

Myös viranomaisten roolia tulisi tarkastella uudestaan. Työsuojeluviranomaisten on usein vaikea ennakoida työpaikkakiusaamista. Tapausten ilmaantuessa tieto kulkeutuu usein suoraan esimiehelle. Tämä voi kuitenkin olla esteenä tapausten käsittelylle.

”Esimiehen tulee luonnollisesti saada tietää kiusaamisesta ja puuttua siihen. Se, että esimies saa tiedon heti, aiheuttaa sen, että kaikki eivät ilmoita kiusaamisesta. Tarvitaan neutraali taho, jonka puoleen kiusattu voi kääntyä”, Cronberg painottaa.

Eri maissa on perustettu palvelevia puhelimia. Jotkut ammattiyhdistysliikkeet ovat palkanneet erikseen luottamusmiehiä käsittelemään kiusaamistapauksia.

”Kaikinpuolisen luottamuksen lisääminen työelämässä on tarpeen. Työterveyshuolto voi tehdä paljon, mutta onko työterveyslääkäreillä osaamista ja tarvittavat valmiudet”, Cronberg kysyy.


» Takaisin

» Sivun alkuun