Blogit

Maailman suurimman aseviejän on näytettävä esimerkkiä 7.6.2013

Kansainvälisen asekauppasopimuksen (ATT) allekirjoitti maanantaina, ensimmäisenä mahdollisena päivänä, yli 60 maata. On hienoa, että valtavan määrän hikisiä neuvottelutunteja ja välillä epätoivoakin sisältäneessä prosessissa on päästy tähän asti. Siitä huolimatta on tärkeää muistaa, että allekirjoitettu asekauppasopimus ei ole päätepiste. Se on vasta ensimmäinen askel kohti säännellympää, valvotumpaa ja vastuullisempaa asekauppaa.

Maailman suurimmalla aseviejällä, EU:lla on erityisen tärkeä rooli asekauppasopimuksen toimeenpanon varmistamisessa. EU:n osuus aseviennistä oli vuonna 2011 noin 61 prosenttia. Kyse ei siis ole siitä, että 'pahat' valtiot jossain muualla myisivät vastuuttomasti aseita, vaan EU on itse yksi merkittävimmistä pelaajista aseviennin kentällä. Myös Suomesta toimitettiin vuonna 2011 miljoonan euron arvosta aseita Bahrainiin. Samaan aikaan Bahrain taltutti opposition mielenosoituksia väkivalloin. Mielenosoituksissa ammuttiin jopa lapsia.

Toiseksi EU:n rooli on tärkeä siksi, että EU:n omaa yhteistä asevientikantaa on käytetty mallikappaleena myös ATT-sopimuksen luomisessa. Siksi olisi erittäin tärkeää, että EU:n yhteisen asevientikannan ongelmia ryhdyttäisiin korjaamaan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Varsinkin raportointia ja tilastojen luettavuutta tulisi parantaa. EU-maiden asevientipäätösten vertailu on nykyisellään mahdotonta, ja Lisäksi monet maat jättävät vientinsä kokonaan ilmoittamatta.

Yhteisen asevientikannan ongelmat konkretisoituivat viime viikolla, kun EU ei jatkanut Syyriaan kohdistuvaa asevientikieltoa. Syyriassa on käynnissä sota, ja aseita käytetään varmasti ihmisoikeuksien polkemiseen. Näiden seikkojen pitäisi EU:n asevientikannan mukaan ilman muuta estää asevienti Syyriaan. Asevientikielto kumottiin siitä huolimatta. Pahimmillaan tämä päätös johtaa asevientikilpailuun ja vaarantaa EU:n maineen rauhanrakentajana varsinkin, kun näemme jatkuvasti merkkejä Syyrian konfliktin laajenemisesta muualle Lähi-itään.

EU:n oman asevientikannan epäkohtiin puuttuminen olisi signaali muulle maailmalle siitä, että maailman suurin aseviejä ottaa asekauppaa koskevat säännöt tosissaan. Onnellisimmassa tapauksessa EU:lta periytyvät hyvät käytännöt parantaisivat myös ATT:n toimeenpanemista.

Vihreät on koko olemassaolonsa ajan vaatinut asekaupan tiukempaa, ihmisoikeuksia kunnioittavampaa säätelyä. Siksi juuri nyt, kun kansainvälistä asekauppasopimusta allekirjoitetaan, on oikea aika toimia sekä EU:n asevientikannan että ATT-sopimuksen parantamiseksi. Ensimmäinen askel on otettu: tekstit ovat olemassa. Sopimusten henkiin herättämiseen tarvitaan jo kunnon harppaus.

» Takaisin

» Blogiarkisto

Tarjan muut blogit

» Sivun alkuun