Blogit

Halpatuotannon kallis hinta 23.5.2013

Bangladeshin Dhakassa romahtaneen vaatetehtaan uhriluku on noussut yli tuhannen. Kyseessä on pahin teollisuusonnettomuus sitten Intian Bhopalin hyönteismyrkkytehtaan räjähdyksen.

Onnettomuus osoittaa, kuinka huonot olot vaateteollisuuden työntekijöillä on. Purkukuntoisten tehtaiden romahdukset ja tulipalot ovat viime vuosina olleet järkyttävän yleisiä sekä Bangladeshissa että Pakistanissa. Dhakan tehdasrakennuksesta oli evakuoitu siellä sijaitsevan pankin virkailijat romahdusta edeltävänä päivänä. Tekstiilityöntekijöiden annettiin jatkaa työtään. Heidän turvallisuutensa ei ollut yhtä tärkeää.

Vaarallisen työn lisää ei makseta, päinvastoin. Bangladeshissa vaateteollisuuden minimipalkka on vain 30 euroa kuukaudessa. Se on nälkäpalkka myös siellä.

Oireellista on, että tehtaiden asiakkaat ovat olleet eurooppalaisia ja yhdysvaltalaisia muotiketjuja - esimerkiksi ruotsalainen H&M. Halvoilla tuotantokustannuksilla saadut voitot kertyvät länsimaihin. Nyt ketjut ovat kiirehtineet sitoutumaan ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja vähittäiskaupan solmimaan palo- ja rakennusturvallisuussopimukseen. Se on hyvä. Sopimuksen tarkoituksena on luoda esimerkiksi puolueeton rakennustarkastusjärjestelmä sekä terveys- ja turvallisuuskomitea kullekin tehtaalle. Osa jenkkiketjuista ei ole vieläkään tulossa mukaan, koska muutos nähdään edelleen liian kalliina.

Itse uskon, että useimmat meistä ovat valmiita maksamaan tuotteista sen verran enemmän, että kaikille työntekijöille voidaan tarjota turvalliset työolot ja reilu palkka. On esitetty myös globaalia minimituntipalkkaa, joka saattaisi olla noin 50 senttiä tunnissa. Se ei kuulosta paljolta, mutta olisi monelle kohennus nykytilanteeseen verrattuna. Vaatekappaleesta maksetussa hinnassa korotus näkyisi vain hieman, jos ollenkaan.

Kuluttajista osa on päättänyt boikotoida muotiketjujen toimintaa. Tämä kuitenkin voi merkitä, että bangladeshilaiset menettävät vähäisenkin toimentulonsa. On parempi vaatia muotiketjuilta ja tuotantomaiden hallinnolta reiluja ja turvallisia työpaikkoja.

EU on Bangladeshin tärkein kauppakumppani. Sillä on sananvaltaa siihen, millä ehdoilla kauppaa käydään ja millaiset olot maan tehtaissa on. Euroopan parlamentti vaati tänään hyväksytyssä päätöslauselmassaan, että ILO:n turvallisuusnormeja tulee noudattaa ja monikansallisten - usein eurooppalaisten - tekstiilijättien tulee toimia vastuullisemmin. Jos tilanne ei parane, voi komissio tarvittaessa puuttua siihen myös poistamalla Bangladeshin tullivapauden.

EU:n pitää vaikuttaa Bangladeshin hallintoon myös diplomatian kautta. EU:n on vaadittava, että työlainsäädännön noudattamista valvotaan Bangladeshissa ja muualla. EU:n ulkosuhdehallinnon on tuettava yritysten yhteiskuntavastuuta, etenkin maissa joissa ongelmia tiedetään olevan. EU voi ajaa globaaleja merkintöjä, jotka kertovat, että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan.

Tulevaisuudessa on saatava varmuus siitä, että vaatteitamme ei ole tuotettu modernilla orjatyöllä. Samalla tulee tukea vaateteollisuuden työpaikkojen säilymistä myös Banglandeshissa.

Kirjoitus on julkaistu Vihreässä blogissa

» Takaisin

» Blogiarkisto

Tarjan muut blogit

» Sivun alkuun