Blogit

Kestävä kaivostoiminta vaatii pelisääntöjä ja innovaatioita 10.5.2012

Kaivosbuumi, joka on villinnyt melkein joka niemen ja notkon etenkin Pohjois-Suomessa, on herättänyt keskustelua ja kysymyksiä. Uusi kaivoslaki on parannus entiseen. Kunnat voivat nyt tietyin ehdoin estää kaivostoiminnan alueellaan. Aivan kuten Kontiolahti nyt yrittää pohjaveden pilaantumiseen vedoten tehdä.

Kaivoslaki ei kuitenkaan ole ollut riittävän tiukka esimerkiksi kaivostoiminnan vaikutuksien sekä kaivosyhtiöiden vastuun suhteen. Näistä asioista on syytä käydä perusteellinen keskustelu, ennen kuin yhä useampia hankkeita viedään eteenpäin. Säätelystä ja pelisäännöistä on sovittava, jotta kaivostoimintaa voidaan harjoittaa yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla. Tämä on myös kaivosyhtiöiden etu. Nyt esiin tulleet ristiriidat ja imagohaitat käyvät loppujen lopuksi myös yhtiöille kalliiksi.

Kaivosbuumin taustalla on kasvava tarve raaka-aineista. Kun kaivannaisten kysyntä kasvaa ja hinnat nousevat, yhä köyhempiä malmeja kannattaa louhia. Myös teknologiat ovat kehittyneet ja yhä pienemmät pitoisuudet ovat potentiaalisia varantoja. Innovaatiot ja teknologinen kehittyminen luovat tarpeita uusille metalleille. Kasvavat taloudet, etunenässä Kiina ja Intia ovat alkaneet hyödyntää raaka-aineitaan itse. Tämän kehityksen myötä Suomesta on tullut yhä kiinnostavampi investointien kohde. Säätely ja toimintaympäristö ovat jääneet jälkeen kilpajuoksusta hyödyntämään luonnonvarojamme.

Kaivosbuumi on myös mahdollisuus. Suomen on mahdollista nousta edelläkävijäksi kestävän kaivosteollisuuden innovaatioissa, ympäristöteknologiassa ja toimintamalleissa, sekä uuden sukupolven kaivostekniikan kehittämisessä. Näin sekä edistetään kaivosteollisuuden kehitystä ympäristöystävällisemmäksi, mutta luodaan myös työtä ja tuetaan alueen pitkäjänteistä taloudellista kehitystä. Erityisen kiinnostavia näkymiä tämä avaa tuleville kaivospaikkakunnille, joiden ei näin tarvitse jättäytyä yhden toimialan tai yrityksen varaan.

Kaivospaikkakuntien kannattaa aina panostaa pitkän tähtäimen suunnitteluun ja monialaisuuteen. Alusta asti tulee varautua kaivoksen jälkeiseen aikaan, ja kehittää elinkeinoelämää monimuotoisesti. Tarvitaan uusia innovaatioita ja luovuutta.

Cronberg puhui kaivostoiminnasta myös 10.5.2012 Polvijärvellä järjestetyssä KaivosRekry-hankkeen päätösseminaarissa.

» Takaisin

» Blogiarkisto

Tarjan muut blogit

» Sivun alkuun