Blogit

Yksimielisyys lamaannuttaa 8.12.2011


Saksa ja Ranska ovat esittäneet, että päätökset euroalueen pysyvässä kriisirahastossa tehtäisiin määräenemmistöllä. Suomi kannattaa yksimielisyysvaatimusta ja haluaa siten suojata suomalaisten veronmaksajien oikeuksia. Perustuslakivaliokunta pyrkii selvittämään, ovatko määräenemmistöpäätökset Suomen perustuslain mukaisia tai olisiko niillä muita kielteisiä seurauksia.

Yksimieliset päätökset ovat usein olleet EU-jäsenmaiden välillä hankalia saavuttaa. Aina löytyy maa, jolla on erilainen mielipide, oma historiansa tai erityiset intressinsä. Yksimielisyysvaatimus on lamauttanut unionia. Se halvaannuttaa kriisitilanteessa nopean toiminnan.

Yksimielisten päätösten aikaansaaminen myös Euroopan vakausrahaston käytössä tulee olemaan vaikeaa. Määräenemmistöpäätöksiä tarvitaan nimenomaan EU:n toimivuuden takaamiseksi.

Viime kädessä EU:lla on mekanismeja, joiden avulla Suomi voi ilmaista kantansa, myös määräenemmistöpäätöksiin. Maa voi jättää äänestämättä. Se on passiivinen kannanotto ja todennäköisesti merkitsee osallistumista kriisien rahoitukseen. EU on myös myöntänyt poikkeuksia, jos maan etu on sitä vaatinut.

Suomi vaati vakuudet Kreikan lainakysymyksissä. Tanskalla on poikkeus sotilasyhteistyöhön osallistumisesta. Poikkeuksia löytyy muitakin. Poikkeusmenettelyllä Suomen etu voitaisiin huomioida myös silloin, kun määräenemmistö päättää Suomen etua vastaan.

Ranskan ja Saksan odotetaan esittävän jo kerran päätetyn sijoittajavastuun poistamista. Tässä olen Suomen kannalla. Riskinotto kuuluu sijoittamiseen eikä tätä riskiä tule poistaa. Nykyinen talouskriisi on osittain seurausta juuri siitä, että sijoittajat ovat katsoneet valtioiden tarvittaessa kattavan heidän riskinsä.

» Takaisin

» Blogiarkisto

Tarjan muut blogit

» Sivun alkuun