Uutiset

Kirjalliset kysymykset nuorisotyöttömyyden määrärahojen akuutista tarpeesta 20.6.2013

Kirjallinen kysymys komissiolle

Nuorisotyöttömyys on etenkin talouskriisimaissa noussut räjähdysmäiseksi. Se uhkaa syrjäyttää kokonaisen sukupolven työelämästä ja yhteiskunnasta. Esimerkiksi Kreikassa ja Espanjassa joka toinen nuori on työtön tai koulutuspaikkaa vaille. Yhteensä yli 7,5 miljoonaa nuorta on ilman työtä tai opiskelupaikkaa.

Nuorten oikeuksien kannalta tilannetta pahentaa se, että sekä koulutuksesta että sosiaaliturvasta leikataan, osin myös tukipakettien tiukkojen ehtojen vuoksi. Samalla työttömyyden kustannukset rasittavat kriisimaiden talouksia entisestään.

Osana ratkaisua komissio on esittänyt rakennerahaston käyttämistä työpaikkojen luomiseen nuorille. Lisäksi nuorisotakuun toteuttamiseen on varattu 6 miljardin määräraha vuosille 2014-2020.

EU:n rahoituksen saaminen käyttöön kuitenkin kestää usein valitettavan kauan, jopa vuosia. Hakumenettely on usein monimutkainen. Ottaen huomioon työttömyyskriisin vakavuuden, olisi rahoitusta saatava paljon nopeammin.

Miten komissio aikoo varmistaa, että nuorisotakuun määräraha ja rakennerahastojen kautta nuorten työllisyyteen varatut varat saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti?

Kirjallinen kysymys neuvostolle

Nuorisotyöttömyys on etenkin talouskriisimaissa noussut räjähdysmäiseksi. Se uhkaa syrjäyttää kokonaisen sukupolven työelämästä ja yhteiskunnasta. Esimerkiksi Kreikassa ja Espanjassa joka toinen nuori on työtön tai koulutuspaikkaa vaille. Yhteensä yli 7,5 miljoonaa nuorta on ilman työtä tai opiskelupaikkaa.

Nuorten oikeuksien kannalta tilannetta pahentaa se, että sekä koulutuksesta että sosiaaliturvasta leikataan, osin myös tukipakettien tiukkojen ehtojen vuoksi. Samalla työttömyyden kustannukset rasittavat kriisimaiden talouksia entisestään.

Osana ratkaisua komissio on esittänyt Euroopan investointipankin määrärahojen käyttöä nuorten työllistämiseen PK-yrityksissä.

EU:n rahoituksen saaminen käyttöön kuitenkin kestää usein valitettavan kauan, jopa vuosia. Hakumenettely on usein monimutkainen. Ottaen huomioon työttömyyskriisin vakavuuden, olisi rahoitusta saatava paljon nopeammin.

Miten neuvosto aikoo varmistaa, että Euroopan investointipankin kautta PK-yrityksille suunnatut nuorten työllisyyteen tarkoitetut määrärahat saadaan käyttöön tehokkaasti ja mahdollisimman nopeasti?

» Uutisarkisto

» Sivun alkuun