In English

Flytta till Sverige om du vill åldras lyckligt på jobbet!

Hufvudstadsbladet 23.5.2014

En ny undersökning visar att den åldrande befolkningen inte mår lika bra i Finland som i det övriga Norden. Enligt en undersökning gjord av Global Age Watch är Sverige det bästa landet att åldras i. På andra plats kommer Norge. Finland återfinns först på 15 plats. Finland klarar sig alldeles särskilt dåligt i arbetslivsjämförelsen.

Äldre människor uppskattas inte i det finländska arbetslivet. Vid samarbetsförhandlingar i Finland förpassas de äldre först ut ur arbetslivet. Det blir nationalekonomiskt dyrt och det är inhumant för individen.

I Sverige förpassas de arbetstagare som anlänt sist först ut, förutsatt att det inte finns andra vägande skäl som talar emot det. Det leder till en annan typ av dynamik i arbetslivet. I Danmark har man avskaffat alla övre åldersgränser och äldre arbetstagare uppmuntras att arbeta.
I Finland
omskolas 55 +, men arbetsmarknaden för dem fungerar inte. Tar det faktum att äldre arbetstagare vid samarbetsförhandlingar får hålla sina jobb eller att man anställer äldre, som i Norge, arbetsmöjligheter av de unga? Svaret är nej. Frågan har undersökts i Danmark och det har visat sig att de yngre hittar en plats i arbetslivet, att de fortbildar sig eller grundar nya företag.

Kunde vi lära oss av andra? Kunde vi kanske börja uppmuntra äldre att söka sig ut i arbetslivet? Genom att avskaffa åldersgränser och genom att förpassa ut de senast anlända först från arbetsplatserna.

Tarja Cronberg, europarlamentariker, fd. arbetsminister

» Back to listing

» Sivun alkuun