In English

Europa behöver en ny säkerhetsstruktur

Fredsposten 19.5.2014

Organisationen för säkerhet- och samarbete i Europa, OSSE, har levt en slumrande tillvaro i över tjugo år. Övervakningen av val i olika medlemsländer har OSSE lyckats med, men någon säkerhetsorganisation med kapacitet att trygga freden i Europa är det inte. Det visar krisen i Ukraina med all önskvärd tydlighet. Europa behöver en ny säkerhetsstruktur.

Krisen i Ukraina har framför allt visat att fred i Europa inte är den självklarhet vi hittills trott. Jag har också försökt titta lite i backspegeln. EU kunde gärna få ägna sig åt lite djupare självkritik. Hela EU:s östra grannskapspolitik genomfördes utan nämnvärd dialog med Ryssland. Snarare medverkade politiken till en barriär mot Ryssland, vilket i slutändan ledde till att länderna och människorna måste välja. Man ställdes inför ett val mellan 'europeisk' och 'eurasiatisk'. I stället för att skapa en både-och situation blev det ett antingen-eller scenario med ödesdigra följder. Bilden kompletteras dessutom av ett sårat Kreml med stormaktsplaner och storstilade revanschvisioner.

EU:s utrikes- och säkerhetspolitik syftar till att främja fred och motverka konflikter. Medlemsländerna har trots allt inte lyckats samarbeta på försvarets område, trots tidigare utfästelser. Det saknas tillit och politisk vilja. EU:s försvarssamarbete kan kopplas till krishantering och det finns resurser: gemensamt har EU-länderna, vilket jag påpekat ett flertal gånger, världens näst största armé och årliga försvarsanskaffningar för närmare 200 miljarder euro! Om resurserna prioriteras om, får vi mer trygghet till ett lägre pris. Ett säkerhetspolitiskt samarbete kunde vara det nya kittet som behövs för att hålla unionen samman. Också Finlands försvar borde tänkas in i en ram som utgörs av ett gemensamt europeiskt försvar, inte i form av en europeisk armé, men som ett intensifierat samarbete.

Nato är ingen lösning. Balterna är rädda trots att de hör till Nato och USA har sedan länge låtit förstå att de europeiska Nato-länderna bör sköta sitt eget försvar. Det vore hög tid att inse att Nato inte är kapabelt att utveckla en nödlösning för det europeiska försvaret. Nato har under åren efter det kalla kriget förgäves försökt finna en strategisk vision. USA som primus motor är allt mindre intresserat av Nato och har för länge sedan riktat blickarna mot Stilla havet och Mellanöstern. Det är befängt att tro att Nato skulle återvända till Europa. Finland och Sverige bör inte gå med i Nato. Inte ens i skuggan av krisen i Ukraina.

Det står allt mera klart att de institutioner som skapades efter kalla kriget inte längre fungerar. Antingen måste EU utveckla ett eget försvar eller så måste Europa få en ny säkerhetsstruktur. Om inte, kan Europa kan mycket väl igen komma att delas, eventuellt mitt i Ukraina, och vi har ett nytt kallt krig för dörren. Det nya kalla kriget skulle vara annorlunda än det gamla, sannolikt med en stärkt ställning för Kina. Vem skulle gagnas av detta ?


» Back to listing

» Sivun alkuun