In English

Tarja Cronberg: Rosja straci?a ju? miliardy euro na kryzysie na Ukrainie

8.3.2014

Onet. pl
Wiadomo?ci › ?wiat › Kryzys na Ukrainie

8 mar, 18:28

Tarja Cronberg: Rosja straci?a ju? miliardy euro na kryzysie na Ukrainie

- Jakakolwiek eskalacja militarna doprowadzi do dalszego pog??bienie kryzysu na Ukrainie - ostrzega w rozmowie z Onetem eurodeputowana Tarja Cronberg. W jej opinii, obecny konflikt mo?e zosta? rozwi?zany jedynie na drodze dyplomatycznej. - Kryzys na Krymie ju? teraz kosztowa? Rosj? miliardy euro, a Unia Europejska rozpocz??a rewizj? polityki wobec Moskwy - przypomnia?a europos?anka z frakcji Zieloni - Wolny Sojusz Europejski.

Tarja CronbergFoto: ATTA KENARE / AFP

Stopniowo wprowadzane przez pa?stwa Zachodu sankcje wobec Rosji wydaj? si? nie przynosi?, przynajmniej na razie, oczekiwanego efektu. W ostatnich dniach krymski parlament z?o?y? wniosek o przyj?cie Krymu do Federacji Rosyjskiej, a 16 marca w tej sprawie odb?dzie si? referendum.

Przed odwo?ywaniem si? do opcji wojskowej, jako sposobu na rozwi?zanie kryzysu na Ukrainie, ostrzega eurodeputowana Tarja Cronberg z frakcji Zieloni-Wolny Sojusz Europejski (Greens/EFA). W jej opinii, 'jakakolwiek eskalacja militarna doprowadzi do dalszego pog??bienie kryzysu'. - Jeden sposobem na wyj?cie z obecnej sytuacji s? ?rodki dyplomatyczne, a nie operacje wojskowe - doda?a w rozmowie z Onetem. Jak zreszt? zaznaczy?a, z?o?enie wniosku o jak?kolwiek interwencj? militarn? NATO, nie nale?y i tak do Unii Europejskiej, lecz do pa?stw cz?onkowskich Sojuszu.

Cronberg przypomnia?a równie?, ?e na forum Unii Europejskiej rozpocz??a si? ju? 'rewizja' polityki wobec Rosji. - Musimy zobaczy?, jakie to przyniesie efekty, ale w mojej opinii, najbardziej skuteczne jest po??czenie dzia?a? dyplomatycznych oraz 'twardszych ?rodków' - stwierdzi?a europos?anka z Finlandii. - Kryzys na Krymie ju? teraz kosztowa? Rosj? miliardy euro, je?li chodzi o rynki finansowe i odwo?ane inwestycje - zauwa?y?a.

- Godnym pochwa?y jest fakt, ?e Polska jest jednym z krajów, które przyczyni?y si? do wynegocjowania porozumienie w czasie kryzysu na Majdanie. Polska da?a dobry przyk?ad, w jaki sposób pa?stwa cz?onkowskie Unii Europejskiej mog? pomóc rozwi?za? ten ostry kryzys - zaznaczy?a w rozmowie z Onetem.


Henzel Przemys?aw
http://wiadomosci.onet.pl/autorzy/przemyslaw-henzel

» Back to listing

» Sivun alkuun