In English

Tarja Cronberg: Djup förtroendekris mellan EU och USA / Fredsposten

12.11.2013

Tarja Cronberg:
Djup förtroendekris mellan EU och USA

Europaparlamentets utrikesutskott återvände nyss från ett besök i USA och jag med dem. Vi överlade om relationerna mellan EU och USA. En hel del orosmoment har tornat upp: Syrien, frihandelsavtalet, NSA och Angela Merkels telefon..

President Obama har meddelat att underrättelsetjänsten NSA upphör med avlyssningen av sina allierades ledare. Men varför enbart ledarna? Varför inte också alla oss andra, som väl knappast kan misstänkas vara terrorister? Utöver Merkels telefon har miljoner helt vanliga medborgares telefonsamtal avlyssnats.

Våra politiker måste skydda våra medborgare mot överaktiva underrättelsetjänster. Européerna har krävt förklaringar, en arbetsgrupp har tillsatts, Obama har lovat utreda, men vi får knappast tillfredsställande svar. Amerikanerna motsätter sig alla internationella och bilaterala avtal. På min fråga om detta fick jag som svar att också Afghanistan i så fall skulle önska sitt ett sådant.. Men vi måste komma överens om gemensamma regler!

Amerikanerna försvarar sig med att 'alla spionerar'. Och att de inte bryr sig om våra samtal med våra mammor, men nog om mamma samtalar med terrorister. Och att det efter 9/11 är omöjligt att skilja mellan vanliga medborgare och terrorister. USA godkände i oktober 2001 Patriot Act, som möjliggör bl.a. avlyssning av utlänningar, huvudsakligen då man misstänker terrorism. Underrättelsetjänsterna har trots allt tolkat detta möjligast brett. Allt som har varit möjligt har gjorts. Kontrollen har varit lindrigt sagt bristfällig.

Stämningen vid våra samtal var agressiv. Det fanns inte rum för några ursäkter. EU och USA förhandlar som bäst om ett frihandelsavtal, viktigt för bägge parter. Avlyssningsskandalen påverkar också de här förhandlingarna, som säkert fortsätter. Men antalet motståndare ökar.

Förtroendekrisen mellan EU och USA är djup och synnerligen verklig. Det handlar i grunden om olika prioriteringar. Amerikanerna prioriterar säkerhet, medan vi prioriterar sekretess för vårt privatliv, inte minst i Merkels eget hemland, där man har Stasis spionage i färskt minne.

Fredsposten 12.11.2013

» Back to listing

» Sivun alkuun